พลังงานจากขยะทำได้จริง จนหลายประเทศเริ่มรับซื้อขยะแล้ว! Url:

ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบกับภาวะโลกร้อน และปัญหาพลังงานฟอสซิลขาดแคลนเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่ยังพึ่งพาพลังงานแบบสิ้นเปลือง รวมถึงน้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งประสบปัญหาปริมาณไม่สอดคล้องกับที่ต้องใช้งาน รวมถึงยังมีส่วนสร้างก๊าซคาร์บอนประเภทต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย วิทยาการพลังงานจากขยะจึงถือกำเนิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาราคาที่พุ่งตัวสูงขึ้น และยังได้แก้ปัญหาขยะล้นโลกไปอีกทาง โดยประเทศอันเป็นกรณีศึกษาที่โด่งดังเรื่องการผลิตพลังงานจากขยะนั่นก็คือประเทศสวีเดน ซึ่งได้อธิบายประโยชน์ของการแปลงขยะเป็นพลังงานอย่างละเอียดดังต่อไปนี้

สร้างจิตสำนึกอย่างดีเยี่ยม

เมื่อประชากรในประเทศได้รับทราบถึงประโยชน์ของขยะที่มีอยู่จริง และมีผลดีต่อเนื่องมาจนถึงตนเอง ทุกคนในประเทศจึงเห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกในการแยกขยะยิ่งกว่าเก่า ขยะเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งไร้ค่าที่ต้องทิ้งขว้างเท่านั้นในสายตาของคนในประเทศพัฒนาแล้ว แต่ยังเป็นหนทางการลดค่าไฟฟ้าของครัวเรือน รวมถึงเป็นหนทางลดภาษีพลังงานโดยรวม และทำให้รัฐมีงบประมาณเหลือเพื่อไปทุ่มเทในภาคส่วนอื่นๆ ได้ยิ่งขึ้น

เป็นการแก้ปัญหาใหญ่สองเรื่องพร้อมกัน

การผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ นอกจากจะแก้ปัญหาราคาปิโตรเลียมที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วนั้น ยังช่วยกำจัดขยะอย่างถูกทาง และลดมลภาวะอันเป็นผลต่อเนื่อง วิธีการหลักๆ ในการผลิตพลังงานนี้ คือการนำขยะไปเผาแบบปลอดภัยไร้ควันคาร์บอน จากนั้นก็นำความร้อนมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่งโดยมากจะนำไปใช้ในฤดูหนาวที่มีการผลิตจากแสงอาทิตย์ได้น้อยลง โดยประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นประเทศสวีเดนใช้วิทยาการเผาขยะได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก จนขยะหมดทั้งประเทศ จึงต้องมีการรับซื้อขยะราคาถูกมากกว่า 7 แสนตันจากประเทศอื่นๆ เพื่อผลิตเป็นพลังงานมูลค่าสูงให้กับประเทศของตนต่อไป

ปลอดภัยต่อโลก

การผลิตพลังงานจากขยะ หากมีกระบวนการเผาไหม้ที่ปลอดภัย จะถือเป็นวิธีการหมุนเวียนสสารจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะมนุษย์จำเป็นต้องใช้พลังงาน และต้องทิ้งของเสียอยู่เสมอ ปัจจุบันโลกของเราจัดการกับของเสียเหล่านั้นด้วยการฝัง การเผาในที่โล่ง หรือวิธีการอื่นใดก็ตามที่ไม่ได้ไปชดเชยสสารสำคัญที่ต้องใช้ โดยวิทยาการหมุนเวียนของเสียให้มาเป็นของดีนั้นจะทำให้โลกเกิดระบบของเสียเป็นศูนย์อย่างแท้จริง ประโยชน์ที่ได้จึงมีมหาศาล อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตรูปแบบอื่นแล้วยังปลอดภัย คุ้มค่ากว่า เช่นนิวเคลียร์ที่อาจเกิดการรั่วไหลจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) กังหันลมที่มีค่าบำรุงรักษาสูง หรือกังหันน้ำที่ต้องพึ่งพาปริมาณน้ำมากเกินไป เป็นต้น

กรณีศึกษาจากประเทศพัฒนาแล้วเรื่องการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ ทำให้เราทราบว่า หนทางการแก้ปัญหาใหญ่ของโลกมนุษย์ที่มีอยู่ เป็นไปได้จริง ทั้งปัญหาขยะล้นโลก และการกำจัดอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาพลังงานสิ้นเปลืองที่มีปริมาณลดลงทุกวัน อีกทั้งราคาก็สูงขึ้นทุกวันอีกด้วย การมองขยะเป็นโอกาสเช่นนี้ ทำให้หลายๆ ประเทศเริ่มปรับตัว และพัฒนาวิทยาการที่มีคุณค่าต่อโลกมาใช้งานแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มเรียนรู้ และปรับใช้วิทยาการนำขยะมาเป็นพลังงานทดแทนบ้างแล้วหรือยัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *